ŚWIETLICOWY CHÓREK „DO, RE, MI”

W roku szkolnym 2018/2019 na zajęcia chórku świetlicowego „Do, Re, Mi” uczęszczały dzieci z klas I-IV –wychowankowie świetlicy szkolnej. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach w godzinach porannych dla uczniów klas II i IV i po południu dla uczniów klas I i III. Ogółem w zajęciach uczestniczyło około 40 dzieci. Celem zajęć było rozwijanie zdolności wokalnych uczniów, nauka i śpiew piosenek, rozwijanie zdolności językowych przez naukę piosenek w językach obcych, przygotowanie dzieci do występów publicznych i prezentacja umiejętności uczniów.

W listopadzie dzieci z chórku przygotowały i przedstawiły koncert poezji i piosenki patriotycznej dla wychowanków świetlicy. Brały też udział w szkolnym konkursie piosenki i poezji patriotycznej dla klas I-III przygotowanym przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel świetlicy.

W grudniu i styczniu chórek występował z przygotowanymi kolędami podczas występu z okazji rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności podczas otwartych zajęć dla rodziców i koncertu kolęd. Przygotowały również oprawę mszy świętej w kościele farnym w Rzeszowie i zaprezentowały swoje umiejętności w krótkim koncercie.

Podsumowaniem pracy w pierwszym semestrze była wycieczka, zorganizowana dla obu grup, na zajęcia naukowe do Eksperymentarium 3Z, gdzie dzieci dowiedziały się jakie właściwości ma światło i własnoręcznie wykonały przyrządy z ruchomymi obrazkami. Zwieńczeniem wycieczki było wyjście do kawiarni na skromny poczęstunek.

Drugi semestr chórek rozpoczął od intensywnego przygotowywania się do konkursów. W marcu dziewczynki z chórku występowały w Szkolnym Konkursie Mam Talent, gdzie zdobyły nagrodę. W maju reprezentacja zespołu występowała w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, gdzie zdobyła II miejsce w kategorii zespół klas I-III i wyróżnienie w kategorii solista klas I-III.

 W maju, w ramach zajęć otwartych dla rodziców, odbył się koncert pt. „Jak dobrze Mamo, że Ciebie mam…” podczas, którego dzieci zaprezentowały swoje umiejętności i pochwaliły się odniesionymi sukcesami. Nagrodą za cały rok intensywnej pracy było wspólne wyjście na lody.

Dziękuję wszystkim dziewczynkom za cały rok pracy i zapraszam na zajęcia chórku w nowym roku szkolnym.

Barbara Wiśniewska

Written by