MARZEC W ŚWIETLICY

„W MARCU JAK W GARNCU”

Marzec to pierwszy miesiąc wiosny, który kojarzy się nam z dłuższymi i cieplejszymi dniami, ale też z deszczem, wiatrem, a nawet śniegiem. Marcowa pogoda przypomina garnek, w którym mieszają się wszystkie składniki. W marcu nie da się często przewidzieć pogody. Rano pada śnieg, a po południu świeci słońce i jednocześnie mocno wieje wiatr. W świetlicy obserwowaliśmy zmiany w przyrodzie i pogodzie. Podczas naszych spotkań dzieliliśmy się zauważonymi przejawami nowej pory roku, co mobilizowało do dalszych poszukiwań. Czyniliśmy to zarówno podczas pobytu na otaczających szkołę boiskach i placach. W salach pojawiły się gazetki przywołujące wiosnę. Nasze prace także „zaroiły” się od  wiosennych oznak i symboli, dzięki czemu wprowadziliśmy nowa porę roku do świetlicowych pomieszczeń. Z chęcią kolorowaliśmy obrazki oraz rozwiązywaliśmy wiosenne łamigłówki, które odświeżały lub poszerzały naszą przyrodniczą wiedzę.

„NASZA MAŁA OJCZYZNA”

Każdy ma swoje ulubione miejsce z dzieciństwa. Miejsce, w którym mieszkamy i mamy je na co dzień, często nie dostrzegamy, nie widzimy jego piękna, i dopiero po latach wracamy do niego myślami, wspomnieniami. Uczniowie uczęszczający do naszej świetlicy, mogli pogłębić wiedzę na temat miasta Rzeszowa- swojej małej ojczyzny: oglądając edukacyjne filmy, opracowując album z zabytkami, wykonując prace plastyczne różną techniką, zapoznając się z planem Rzeszowa, słuchając ciekawych legend.

„ŚWIAT DZIECI”

Trzeci tydzień to zajęcia poświęcone bardzo ważnej tematyce. Wszystkie dzieci, choć tak bardzo różne łączy jedno – ten sam szczery uśmiech. Cieszą się ze wschodu i zachodu słońca, z zabawy z przyjacielem, z każdej kropli deszczu i najmniejszej porcji jedzenia. Dzieci najczęściej o różnicach kulturowych uczą się poprzez obserwację, zabawy , czytanie książek nawiązujące do innych krajów. Nasi uczniowie zapoznali się z różnorodnością kultur i poziomem życia mieszkańców innych krajów. Poznały także bogactwa naturalne innych państw i dowiedziały się o zwyczajach panujących w tamtych szkołach. Podsumowaniem cyklu zajęć było przypomnienie praw dziecka i uświadomienie jak ważna jest tolerancja i akceptacja .. bo każdy z nas jest inny.

„JA, MOJA RODZINA I MÓJ DOM”

Relacje w rodzinie są ważne, ponieważ to właśnie one kształtują charakter dzieci i zapewniają dobrą atmosferę, a co za tym idzie – także dobre samopoczucie na co dzień. Rodzina to nie tylko rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. To także pozostali jej członkowie, bliżsi i dalsi – ciocia, wujek, kuzynostwo, rodzina chrzestna, etc. I choć to najbliższa rodzina jest najważniejsza, jeśli chodzi o budowanie relacji, bo jest codziennie blisko nas, to ze wszystkimi należy utrzymywać pozytywne stosunki. Realizując ten temat dzieci chętnie wykonywały drobne prezenty dla bliskich oraz rysowały ich portrety. Uczniowie dowiedzieli się jak bardzo ważne w budowaniu relacji w rodzinie jest wzajemne zrozumienie, szacunek i poznanie drugiej osoby.

„NASZA PLANETA ZIEMIA ”

Nasi uczniowie w szkolnej świetlicy bardzo poważnie zajęli się tematami dotyczącymi naszej planety. Poruszano tematykę związaną z ekologią i ochroną środowiska. Najmłodsi mieli okazję wziąć udział w zajęciach dotyczących ochrony życia roślin i zwierząt. Uczniowie tworzyli plakaty nawołujące do konieczności dbania o środowisko naturalne. Podczas zajęć wychowankowie brali udział w zabawach ekologicznych, układali zagadki o zwierzętach. Wszyscy utrwalili sobie wiedzę na temat segregowania śmieci, dbania o zwierzęta i rośliny.

„SOLIDARNI Z UKRAINĄ”

W związku z wojną w Ukrainie, w świetlicy szkolnej dzieci wykonały małe gesty solidarności z obywatelami i obywatelkami Ukrainy walczącymi teraz o wolność i uciekającymi przed agresją. Podczas zajęć dzieci rozmawiały o sposobach pomocy naszym sąsiadom w tym trudnym czasie, oraz o swoich uczuciach i emocjach.

Written by