W ŚWIETLICOWEJ GROMADZIE

W ŚWIETLICOWEJ GROMADZIE …

Nasza świetlica to miejsce, w którym dzieci spędzają czas w przyjaznej i spokojnej atmosferze. Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Praca wychowawczo – dydaktyczna odbywa się według planu pracy świetlicy z podziałem na grupy, tematy, miesiące
i zgodnie z rocznym planem pracy szkoły . Tematyka zajęć dotyczy zarówno najbliższego otoczenia dziecka, bezpieczeństwa w szkole jak i poza nią, miejscowości w której mieszkamy i się uczymy, ale również obejmuje wiadomości o Polsce, jej miejscu w Europie. Nawiązuje także do obchodzonych Świąt i innych ważnych wydarzeń w życiu codziennym. Świetlica szkolna zapewnia uczniom pomoc
w nauce, w odrabianiu zadań domowych, rozwija zainteresowania, wspiera rozwój intelektualny, dba
o sprawność fizyczną dzieci poprzez realizowane zajęcia :

„Kolorowa świetlica”- zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne

Celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, usprawnień manualnych, ćwiczenie kreatywnego myślenia, rozwijania zainteresowań, wyrabiania umiejętności wyrażania swoich myśli i uczyć w formie prac plastycznych. Twórczość plastyczna uczy wytrwałości, odpowiedzialności i pracy w zespole. Dziecko tworząc doznaje różnych wrażeń wywołanych samym tematem, barwami, różnorodnością materiału, kształtów, form. Zajęcia plastyczne służą wprowadzaniu nowych form i metod pracy
i doskonalą dotychczasowe umiejętności dzieci. Prace plastyczne uczniów można  obejrzeć na wystawach prac.

„Sportowe ABC”

Świetlicowe koło sportowe o nazwie „Sportowe ABC” organizuje regularne zajęcia sportowe raz w tygodniu. Podczas tych zajęć skupia się na różnych dyscyplinach sportowych, takich jak tenis stołowy, lekkoatletyka, piłka nożna oraz gry i zabawy ruchowe. Celem  zajęć jest nie tylko rozwijanie umiejętności fizycznych, ale również promowanie wartości fair play i zasad sportowego zachowania. Zapoznaje się uczestników w podstawowe zasady fair play, takie jak szacunek dla przeciwnika, współpraca z innymi zawodnikami oraz honorowanie decyzji sędziów. Dodatkowo, organizuje również turnieje w tenisie stołowym, lekkoatletyce oraz piłce nożnej, aby dać naszym uczestnikom możliwość rywalizacji
i zdobywania doświadczenia w atmosferze sportowej. Turnieje są świetną okazją do sprawdzenia swoich umiejętności i cieszenia się sportem razem z innymi członkami koła sportowego.  Dzięki regularnym treningom i organizowanym turniejom, uczestnicy „Sportowego ABC” mają okazję rozwijać swoje umiejętności sportowe, zdobywać nowe doświadczenia oraz nawiązywać przyjaźnie z innymi miłośnikami sportu. 

„Akademia Małego Sportowca”

Uczniowie poznają zasady podstawowych dyscyplin sportowych, takich jak piłka nożna, tenis stołowy, lekkoatletyka. Uczą się na czym polega rywalizacja fair play oraz szacunek do przeciwnika. Celem kółka sportowego Akademia małego Sportowca jest podnoszenie aktywności ruchowej uczniów oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport – zabawy i gry ruchowe (m.in. dwa ognie, berek, wyścigi rzędów). Uczniowie nabywają umiejętności współdziałania w zespole oraz odpowiedzialności. Organizowane są zawody sportowe, które w praktyce pokazują uczniom, na czym polega zdrowa rywalizacja w sporcie oraz na jakim poziomie plasuje się ich poziom sprawności ruchowej. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w grach i zabawach zespołowych o charakterze ruchowym, co z pewnością będzie procentować na dalszych etapach ich rozwoju.

Zajęcia manualne „ Sprawne rączki”

Są to zajęcia z szycia, szydełkowania, origami usprawniające zdolności manualne uczniów i rozwijające ich kreatywność. Organizowane są również  konkursy  Międzyświetlicowe – ,,Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa’’,,, Eko biżuteria dla Eko – mamy” ; konkursy plastyczne ,, Zwierzęta naszymi przyjaciółmi’’; ,, Talerz pełen zdrowia”, „ Majowa łąka”, imprezy sportowe m.in. Turniej Tenisa Stołowego , Najszybszy Pierwszak, Turniej Piłki Nożnej. Wychowawcy świetlicy organizują Świetlicowy  Kiermasz Wielkanocny.

Zapraszamy do obejrzenia galerii  zdjęć przedstawiającej działalność  i efekty pracy Naszej świetlicy .