W ŚWIETLICOWEJ GROMADZIE

W ŚWIETLICOWEJ GROMADZIE …

Nasza świetlica to miejsce, w którym dzieci spędzają czas w przyjaznej i spokojnej atmosferze. Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Praca wychowawczo – dydaktyczna odbywa się według planu pracy świetlicy z podziałem na grupy, tematy, miesiące i zgodnie z rocznym planem pracy szkoły . Tematyka zajęć dotyczy zarówno najbliższego otoczenia dziecka, bezpieczeństwa w szkole jak i poza nią, miejscowości w której mieszkamy i się uczymy, ale również obejmuje wiadomości o Polsce, jej miejscu w Europie. Nawiązuje także do obchodzonych Świąt i innych ważnych wydarzeń w życiu codziennym. Świetlica szkolna zapewnia uczniom pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych, rozwija zainteresowania, wspiera rozwój intelektualny, dba o sprawność fizyczną dzieci poprzez realizowane zajęcia :

,, Lubimy czytać „ , ,, Tańczą palce z kredkami „ – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań artystycznych , kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

,, W zaczarowanym świecie zabaw „ – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych, technicznych oraz odkrywanie własnych możliwości, predyspozycji, talentów, ich twórczego wykorzystywania.

,, Kolorowy zakątek „ – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne. Rozwijanie zdolności manualnych uczniów poprzez odkrywanie nowych technik plastycznych.

,, Mit Spielen – Deutsch lernen „ – budzenie zaciekawienia językiem niemieckim , rozwijanie podstawowych kompetencji komunikacyjnych poprzez gry i zabawy językowe.

,, Uczymy się i bawimy „ – pomoc uczniom w nauce oraz odrabianiu zadań domowych , utrwalanie wiadomości poprzez zabawę.

,, Wesołe podskoki „ – zachęcenie dzieci do aktywnego trybu spędzania czasu, do uprawiania sportu i aktywności fizycznej. Uświadomienie zalet wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. Kształtowanie zdolności motorycznych  – szybkości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, zwinności. Umiejętność współdziałania w grupie oraz indywidualnie.

,, Tenis stołowy na wesoło „ – Zapoznanie uczniów z nowym sportem, grami i zabawami tenisowymi, ogólnymi zasadami gry. Rozbudzenie zainteresowań związanych z tenisem stołowym wśród dziewcząt i chłopców. Kształtowanie zdolności motorycznych. Umiejętne współdziałanie w grupach i parach.

 

Organizowane są również  konkursy świetlicowe i międzyświetlicowe – ,,Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa’’ ; konkursy plastyczne ,, Marzanno, Marzanno’’; ,, Eko biżuteria dla Eko – mamy”, imprezy sportowe m.in. Spartakiada świetlicowa, turniej Tenisa stołowego  oraz imprezy tematyczne ,, Mama, tata i ja’’.

Zapraszamy do obejrzenia galerii  zdjęć przedstawiającej działalność  i efekty pracy Naszej świetlicy .